Condicions legals

Pàgina inicial/Condicions legals
Condicions legals 2020-05-11T12:24:32+00:00

POLITICA  DE  PRIVACITAT

De  conformitat  amb la Regulació General  de protecció de dades  de la Unió  Europea   RGPD   del 25  de  Maig del  2018, VIATGES  NOVES RUTES   com a responsable del fitxer  de clients, garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, l’Usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers  Carrer  Sant  Dalmau , 17  17430 Santa Coloma de  Farners, per les finalitats d’enviament de comunicacions comercials, incloses les comunicacions comercials electròniques. Aquest consentiment de l’Usuari és donat en nom seu, podent oposar-se en tot moment a l’enviament d’aquestes comunicacions a través dels canals habituals amb    VIATGES NOVES RUTES  .

La política de privacitat de VIATGES  NOVES RUTES  li assegura, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per escrit a  VIATGES NOVES RUTES , amb domicili a C/ Sant  Dalmau, 17   17430 Santa Coloma de  Farners – Girona

Telèfon de contacte:  972 877485  email :  info@novesrutes.com

L’Usuari accepta que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats a què es refereix el primer paràgraf. L’acceptació de l’Usuari perquè puguin ser tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la LO 15/1999. En qualsevol moment es podrà denegar el consentiment prestat o exercitar qualsevol dels drets esmentats a través dels canals detallats al paràgraf anterior.